Domov
Redna, 13. letna skupščina društva in piknik